unterwegs antiquariat
unterwegs antiquariat

Charlotte Perriand.
Geijutsu no sôgô eno teian. Tokyo,1955